คำนวณการลงทุนตู้น้ำมันแบบบริษัทฯ จัดการให้

คำนวณความคุ้มค่าเบื้องต้น เพื่อคำนวนผลกำไรที่ได้รับ

เพียง 69,000 บาท สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ทันที

ตู้น้ำมันอัตโนมัติ เพื่อการปรพกอบธุรกิจ 24 ชั่วโมง

(1) สำรวจทำเลที่เหมาะสม (2) กลุ่มลูกค้าจำนวนมาก เปิดบริการได้ 24 ชม. (3) ขนส่งน้ำมันด้วยตนเอง (4) ดูแลเรื่องการเงิน เก็บเงินด้วยตนเอง (5) บำรุงรักษา ซ่อมบำรุงเอง

หัวใจของความสำเร็จ

(1) ทำเลที่ตั้ง เหมาะสม ปลอดภัย เปิดบริการได้ 24 ชม. (2) มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน (3) จำนวนตู้ที่มากพอ และให้ปั้มใหญ่ส่งน้ำมันให้ (4) การตลาดในชุมชนที่ดี

การบริหารผลกำไร

(1) ป้าหมายการขาย 200 ลิตร/วัน มีกลุ่มลูกค้าชัดเจน (2) ตั้งกำไร ลิตรละ 4 บาท รวมวันละ 800 บาท/ตู้ หรือ 24,000 บาท/เดือน (3) คืนทุนภายในไม่เกิน 3 เดือน (4) มีแผนการตลาดที่แตกต่างจากปั้มใหญ่

  • by Somchok Decha , Company CEO

ลูกค้าของเรา

เข้าชม Gallery ทั้งหมด

บริษัท ออสซี่ออยล์ จำกัด เลขที่1802 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 18 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 | Phone : 06-3458-3999 094-541-6888 | Email : aussieoil2018@gmail.com